ผู้อำนวยการ

Untitled

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

นาฬิกา

สมาชิกออนไลน์

152601
TodayToday170
YesterdayYesterday242
This_WeekThis_Week170
This_MonthThis_Month6133
All daysAll days152601

ChiangmaiArea6

 

 sin 2561 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่ฯ ปีการศึกษา 2561 (กรรมการไปนิเทศติดตาม)

หนังสืออราชการ ที่ ศธ 04223/2742 (.pdf)

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ศิลปะนาฎศิลป์ทัศนศิลป์ดนตรี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่ฯ ปีการศึกษา 2561

หนังสือราชการ ที่ ศธ 04223/2329  (.pdf)

ภาษาไทย (.xlsx) (แก้ไข 9 ส.ค. 61)

คณิตศาสตร์ (.xlsx) (แก้ไข 9 ส.ค. 61)

วิทยาศาสตร์ (.xlsx)

สังคม (.xlsx) (แก้ไข 9 ส.ค. 61)

สุขศึกษา (.xlsx)

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ (.xlsx) (แก้ไข 9 ส.ค. 61)

ศิลปะ-ดนตรี (.xlsx) (แก้ไข 9 ส.ค. 61)

อังกฤษ (.xlsx) (แก้ไข 9 ส.ค. 61)

การงานอาชีพ (.xlsx)

พัฒนาผู้เรียน (.xlsx)

คอมพิวเตอร์ (.xlsx)

ปฐมวัย (.xlsx) (แก้ไข 9 ส.ค. 61)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่ ฯ ปีการศึกษา  2561

หนังสือที่ ศธ 04223/ว2268  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2561

ปฏิทินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และตัดสินฯ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

การแก้ไข Last Update 24/July/2018  :  10.30 AM.

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การงานอาชีพ 20/July/2018 : 16.15 PM.

เพิ่มแบบฟอร์มแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ  21/July/2018 : 16.00 PM.

เพิ่มแบบฟอร์มแบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  21/July/2018 : 16.00 PM.

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 10 คำสั่ง 21/July/2018 : 16.30 PM.

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 10 คำสั่ง 24/July/2018 : 10.30 AM.

--------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (แก้ไข)   (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  ภาษาไทย   (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  คณิต   (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  วิทย์   (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  สังคม  (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  สุขศึกษา และพละศึกษา   (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศิลปะ  (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ภาษาต่างประเทศ   (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  การงานอาชีพ (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  ปฐมวัย    (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  เรียนร่วม

 --------------------------------------------------------------------------------------------

หัวข้อการแข่งขัน  และการเตรียมอุปกรณ์

หนังสือแจ้ง หัวข้อการแข่งขัน และการเตรียมอุปรกรณ์  (เพิ่มเมื่อ 24/July/2018 : 10.30 AM.  )

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 สถานที่แข่งขัน

หนังสือแจ้งสถานที่แข่งขัน

ตารางการแข่งขันโรงเรียนศรีจอมทอง

ตารางการแข่งขันโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่

ตารางการแข่งขันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

ตารางสำหรับคณะกรรมการที่ไปประเมิน

--------

แผนผังโรงเรียนศรีจอมทอง

แผนผังโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่

ผง รร.ทาล

 --------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางรายการแข่งขัน

การงานอาชีพ

คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์

ปฐมวัย

พัฒนาผู้เรียน

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์

ศิลปะ-ดนตรี

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ศิลปะ-นาฏศิลป์

สังคม

สุขศึกษา และพลศึกษา

 --------------------------------------------------------------------------------------------

แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ  (เพิ่มเมื่อ 21/July/2018 : 16.00 PM. )

แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (เพิ่มเมื่อ 21/July/2018 : 16.00 PM. )

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 บตรนกเรยน

sin 2561 2

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

การรับบัตรข้าราชการ 17 ตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมาชิก [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 2561

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งโอนเงินค่าวัสดุให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

การสั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ งบลงทุน [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

ภาพกิจกรรมสำนักงานเขต

การประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 25…

12-10-2018 Hits:33 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

12 ตุลาคม 2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ  ห้องประชุมอินทนนท์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเ…

18-09-2018 Hits:162 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

17  กันยายน  2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีจอมทอง  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ครั…

15-08-2018 Hits:188 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่  14  สิงหาคม  2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ครั้งที่ 4 / 2561  ณ ห้องประชุมอินทนนท์  ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้…

15-08-2018 Hits:72 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 วันที่  12  สิงหาคม  2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  86  พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561  ณ ที่หอประชุมประชาคมที่ว่าการอำเภอจอมทอง ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียน

10-08-2018 Hits:40 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียน รวมพลังเด็กและเยาวชน  "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"  วันที่  10 - 11  สิงหาคม  2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  เป็นประธานเปิดงานตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียน  รวมพลังเด็กและเยาวชน  "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"  นักเรียนแกนนำ  นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง  โดยใช้กระบวนการของนักจิตวิทยาในการกล่อมเกลาสภาพจิตใจ  และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้กระทำสิ่งดี ๆ  ณ  บ้านพระเมตตา  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษ…

08-08-2018 Hits:57 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา วันที่  4 - 5  สิงหาคม  2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  สู่การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม จิตพอเพียง ความละอาย และไม่ทนต่อการทุจริต  และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"  (โครงการโรงเรียนสุจริต) ...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744