ผู้อำนวยการ

Untitled

Untitled3

ข่าวสารด้านการเงิน

 นย111

Untitled

ict64ict61

Link ต่างๆ

นบถอยหลง

ศน.ยา

เขต

 

ict6

 

 

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

00001

 นายสมพงศ์ พรมจันทร์

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 

0002

นายเดช อนากาศ

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6

0003

นายพิทูรย์ ปัญญาศรี

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744