ผู้อำนวยการ

Untitled

Untitled3

ข่าวสารด้านการเงิน

 นย111

Untitled

ict64ict61

Link ต่างๆ

นบถอยหลง

ศน.ยา

เขต

 

ict6

 

 

ติดต่อเรา

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744

ติดต่อบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

https://drive.google.com/file/d/0B3llzr0RrspUeF95dHJRZ0ZnZTg/view?usp=sharing

ติดต่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

https://drive.google.com/file/d/0B3llzr0RrspUU042QmVkb1h2NGs/view?usp=sharing

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744