ผู้อำนวยการ

Untitled

Untitled3

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled

ict64ict61

Link ต่างๆ

Bic

 IMG 1570

แผน61

 

ศน.ยา

เขต

 

 

 

cmcoop

ติดต่อเรา

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
            190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160           
โทร  053-341375 - 6 (ตามด้วยแต่ละห้อง) , FAX  053-341744

ติดต่อบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

ติดต่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744