ผู้อำนวยการ

Untitled

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

เอกสารกลุ่มการเงิน

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม….กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

*ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าการศึกษาบุตร*

*แบบฟอร์ม*

*ค่าใช้สอย*

*ตารางเช็คเอกสารค่าใช้สอย*

 

 

*การถอนเงินประกันสัญญา*

*แบบฟอร์ม*

 

*ที่ราชพัสดุ*

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744