ผู้อำนวยการ

Untitled

Untitled3

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled

ict64ict61

Link ต่างๆ

Bic

 IMG 1570

แผน61

 

ศน.ยา

เขต

 

 

 

cmcoop

เอกสารกลุ่มการเงิน

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม….กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

*ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าการศึกษาบุตร*

*แบบฟอร์ม*

*ค่าใช้สอย*

*ตารางเช็คเอกสารค่าใช้สอย*

 

 

*การถอนเงินประกันสัญญา*

*แบบฟอร์ม*

 

*ที่ราชพัสดุ*

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744