ผู้อำนวยการ

Untitled

Untitled3

ข่าวสารด้านการเงิน

 นย111

Untitled

ict64ict61

Link ต่างๆ

นบถอยหลง

ศน.ยา

เขต

 

ict6

 

 

เอกสารกลุ่มบุคคล

คำสั่งจ้างภารโรง(คืนครู)แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มขอลา , ขอย้ายครู

แบบฟอร์มสัญญาจ้าง

 

แบบฟอร์มคำสั่งจ้าง

 

แบบฟอร์มประเมินฯ


หลักเกณฑ์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744