ผู้อำนวยการ

Untitled

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

DSC 0869 head

นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม  2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอจอมทอง และวัดพระธาตศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

DSC 0844DSC 0821DSC 0875DSC 0877DSC 0886DSC 0894DSC 0893DSC 0889DSC 0886DSC 0882DSC 0881DSC 0878DSC 0873DSC 0871DSC 0869DSC 0866DSC 0871DSC 0873DSC 0875DSC 0878DSC 0877DSC 0881DSC 0882DSC 0886DSC 0889DSC 0893DSC 0894DSC 0895DSC 0903DSC 0920DSC 0908DSC 0924DSC 0935DSC 0937DSC 0941DSC 0943DSC 0944DSC 0946DSC 0950DSC 0953DSC 0955DSC 0957DSC 0958DSC 0962DSC 0963DSC 0981DSC 0984DSC 0986DSC 0994DSC 0999DSC 1000DSC 1002DSC 1004DSC 1006DSC 1018DSC 1020DSC 1023DSC 1024DSC 1026DSC 1028DSC 1034DSC 1049DSC 1035DSC 1071DSC 1053DSC 1073DSC 1075

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744