ผู้อำนวยการ

Untitled

Untitled3

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled

ict64ict61

Link ต่างๆ

Bic

 IMG 1570

แผน61

 

ศน.ยา

เขต

 

 

 

cmcoop

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราชของอำเภอจอมทอง ประจำปี พ.ศ.2560

DSC 1142 head

นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราชของอำเภอจอมทอง ประจำปี พ.ศ.2560

ในวันจันทร์ ที่ 23  ตุลาคม  2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

DSC 1142DSC 1116DSC 1100DSC 1109DSC 1110DSC 1114DSC 1125DSC 1129DSC 1130DSC 1131DSC 1133DSC 1135DSC 1136DSC 1139DSC 1145DSC 1151DSC 1152DSC 1157DSC 1172DSC 1173

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744