ผู้อำนวยการ

Untitled

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล - วอลเลย์บอล "ห้วยสะแพดคัพ โอเพ่น ครั้งที่ 1" ประจำปี 2560

 

1111

 

 

นายเดช  อนากาศ  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล - วอลเลย์บอล "ห้วยสะแพดคัพ โอเพ่น ครั้งที่ 1" ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด โดยการแข่งขันฟุตบอลชาย นักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี  7 คน และประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 45 ทีม และแชมป์วอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี  จำนวน 4 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันแชมป์ชนแชมป์ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมทักษะความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล - วอลเลย์บอล

                       1.2 2.jpg 

                     3.1 4.jpg 

                     5 7    

                       8 10           

                        11 22 

                       33 44 1      

                       13314 

                                                   16

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744