ผู้อำนวยการ

Untitled

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

head

9 ธันวาคม  2560 นายสมพงศ์ พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เวลา 08.00 น.  ณ โรเรียนศรีจอมทอง  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  เวลา 13.00 น. ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

 

คลิ๊กที่นี่----->>> ภาพอื่น ๆ การประชุมมอบนโยบาย อำเภอจอมทอง,อำเภอแม่แจ่ม

DSC 4201 resizeDSC 4204 resizeDSC 4211 resizeDSC 4218 resizeDSC 4228 resizeDSC 4229 resizeDSC 4234 resizeDSC 4236 resizeDSC 4240 resizeDSC 4241 resizeDSC 4246 resizeDSC 4256 resizeDSC 4258 resizeDSC 4275 resizeDSC 4283 resizeDSC 4285 resizeDSC 4295 resizeDSC 4298 resizeDSC 4307 resizeDSC 4312 resizeDSC 4315 resizeDSC 4321 resizeDSC 4323 resizeDSC 4330 resizeDSC 4335 resizeDSC 4343 resizeDSC 4345 resizeDSC 4347 resizeDSC 4366 resizeDSC 4369 resizeDSC 4369 resizeDSC 4371 resizeDSC 4387 resizeDSC 4391 resizeDSC 4392 resizeDSC 4401 resizeDSC 4408 resizeDSC 4417 resizeDSC 4427 resizeDSC 4431 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744