ผู้อำนวยการ

Untitled

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

การแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนอำเภอจอมทอง

head

21 ธันวาคม2560  นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนอำเภอจอมทอง  ซึ่งได้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางอำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมครูอำเภอจอมทองร่วมกับชมรมพลศึกษาและนันทนาการอำเภอจอมทอง เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนสนใจการกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่อไป

DSC 4851 resizeDSC 4853 resizeDSC 4879 resizeDSC 4880 resizeDSC 4809 resizeDSC 4806 resizeDSC 4811 resizeDSC 4812 resizeDSC 4818 resizeDSC 4819 resizeDSC 4821 resizeDSC 4829 resizeDSC 4831 resizeDSC 4877 resizeDSC 4828 resizeDSC 4831 resizeDSC 4835 resizeDSC 4848 resizeDSC 4849 resizeDSC 4851 resizeDSC 4856 resizeDSC 4857 resizeDSC 4860 resizeDSC 4864 resizeDSC 4865 resizeDSC 4866 resizeDSC 4872 resizeDSC 4875 resizeDSC 4887 resizeDSC 4889 resizeDSC 4890 resizeDSC 4891 resizeDSC 4892 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744