ผู้อำนวยการ

Untitled

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบประชุมทางไกล

head 2

25 ธันวาคม 2560 นางสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบประชุมทางไกล Video conference ของสำนักงานเขตพืิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยใช้โปรแกรม Team Viewer for meeting 

ณ  ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

เพื่อเป็นการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้โดยสะดวก  และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

headDSC 5104 resizeDSC 5110 resizeDSC 5113 resizeDSC 5111 resizeDSC 5115 resizeDSC 5117 resizeDSC 5119 resizeDSC 5120 resizeDSC 5121 resizeDSC 5122 resizeDSC 5123 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744