ผู้อำนวยการ

Untitled

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมประชุม Video conference เพื่อหารือข้อราชการเร่งด่วนจาก สพฐ.

head resize

29 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ร่วมประชุม Video conference เรื่องการมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้นักเรียนไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) และหารือข้อราชการเร่งด่วนกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)   โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเขตพื้ืนที่ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ICT) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนนท์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

DSC 5712 resizeDSC 5713 resizeDSC 5714 resizeDSC 5716 resizeDSC 5717 resizeDSC 5718 resizeDSC 5719 resizeDSC 5720 resizeDSC 5722 resizeDSC 5724 resizeDSC 5725 resizeDSC 5726 resizeDSC 5727 resizeDSC 5728 resizeDSC 5730 resizeDSC 5729 resizeDSC 5731 resizeDSC 5732 resizeDSC 5733 resizeDSC 5735 resizeDSC 5736 resizeDSC 5737 resizeDSC 5738 resizeDSC 5739 resizeDSC 5740 resizeDSC 5741 resizeDSC 5742 resizeDSC 5743 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744