ผู้อำนวยการ

Untitled

Untitled3

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled

ict64ict61

Link ต่างๆ

 

Bic

แผน61

 

ศน.ยา

เขต

 

 

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

22 มกราคม 2561 นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสาระสำคัญในการประชุมได้แก่ การวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา การอบรมและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการโรงเรียนในเขตพื้นที่โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

head

DSC 6591 resizeDSC 6592 resizeDSC 6595 resizeDSC 6596 resizeDSC 6597 resizeDSC 6598 resizeDSC 6602 resizeDSC 6603 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744