ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

คณะอาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรยนบ้านขุนแปะ

 

head

4 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  ร่วมต้อนรับ คณะอาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

DSC 7077 resizeDSC 7082 resizeDSC 7083 resizeDSC 7085 resizeDSC 7097 resizeDSC 7106 resizeDSC 7116 resizeDSC 7131 resizeDSC 7149 resizeDSC 7161 resizeDSC 7166 resizeDSC 7169 resizeDSC 7174 resizeDSC 7186 resizeDSC 7190 resizeDSC 7193 resizeDSC 7206 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744