ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

สพป.เชียงใหม่เขต 6 ประชุมพิจารณาคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

hed

7  กุมภาพันธ์  2561  นายพิทูรย์  ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6  และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้ประชุมพิจารณาคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน  ณ ห้องประชุมอินทนนท์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

DSC 7494 resizeDSC 7495 resizeDSC 7497 resizeDSC 7498 resizeDSC 7499 resizeDSC 7500 resizeDSC 7501 resizeDSC 7502 resizeDSC 7503 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744