ผู้อำนวยการ

Untitled

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

สพป.เชียงใหม่เขต 6 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการสอบ (NT) และด้านการอ่านออก(RT)

 head pagg

15  กุมภาพันธ์  2561 นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6และคณะศึกษานิเทศก์  ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานให้แก่ ผู้บริหาร และครู ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาในอำเภอจอมทอง ซึ่งดำเนินงานเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2560 (สอบ NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ณ ห้องประชุมอินทนนท์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

DSC 7928 resizeDSC 7929 resizeDSC 7930 resizeDSC 7933 resizeDSC 7934 resizeDSC 7935 resizeDSC 7936 resizeDSC 7937 resizeDSC 7938 resizeDSC 7939 resizeDSC 7940 resizeDSC 7941 resizeDSC 7942 resizeDSC 7943 resizeDSC 7944 resizeDSC 7945 resizeDSC 7947 resizeDSC 7948 resizeDSC 7949 resizeDSC 7950 resizeDSC 7954 resizeDSC 7962 resizeDSC 7965 resizeDSC 7966 resizeDSC 7967 resizeDSC 7970 resizeDSC 7971 resizeDSC 7972 resizeDSC 7933 resizeDSC 7976 resizeDSC 7974 resizeDSC 7977 resizeDSC 7978 resizeDSC 7979 resizeDSC 7982 resizeDSC 7985 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744