ผู้อำนวยการ

Untitled

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

ประชุมการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

การประชุมการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

head

23 กุมภาพันธ์ 2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

เป็นประธานการประชุมการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูผู้สอนโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

DSC 8170 resizeDSC 8171 resizeDSC 8172 resizeDSC 8173 resizeDSC 8175 resizeDSC 8176 resizeDSC 8177 resizeDSC 8178 resizeDSC 8179 resizeDSC 8181 resizeDSC 8182 resizeDSC 8183 resizeDSC 8185 resizeDSC 8186 resizeDSC 8187 resizeDSC 8188 resizeDSC 8191 resizeDSC 8193 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744