ผู้อำนวยการ

Untitled

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

head

5  มีนาคม  2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

DSC 8421 resizeDSC 8423 resizeDSC 8424 resizeDSC 8433 resizeDSC 8435 resizeDSC 8438 resizeDSC 8443 resizeDSC 8444 resizeDSC 8445 resizeDSC 8447 resizeDSC 8451 resizeDSC 8453 resizeDSC 8454 resizeDSC 8455 resize

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744