ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

 

head

13 มีนาคม 2561  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด และเพื่อสร้างความประทับใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกจ้างประจำ และโรงเรียนในสังกัด ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ภาพนการทำนำตก ๑๘๐๓๑๕ 0002 resizeภาพนการทำนำตก ๑๘๐๓๑๕ 0014 resizeภาพนการทำนำตก ๑๘๐๓๑๕ 0019 resizeภาพนการทำนำตก ๑๘๐๓๑๕ 0036 resizeภาพนการทำนำตก ๑๘๐๓๑๕ 0041 resizeภาพนการทำนำตก ๑๘๐๓๑๕ 0051 resizeภาพนการทำนำตก ๑๘๐๓๑๕ 0053 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744