ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2

head

นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานด้านการบริหาร ด้านวัฒนธรรมองค์กร การจัดการสารสนเทศ และด้านอาคารสถานที่ เพื่อและเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมามาปรับใช้ัพัฒนาองค์กร ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

DSC 8929 resizeDSC 8935 resizeDSC 8943 resizeDSC 9014 resizeDSC 9032 resizeDSC 9052 resizeDSC 9055 resizeDSC 9063 resizeDSC 9081 resizeDSC 9144 resizeDSC 9166 resizeDSC 9169 resizeDSC 9202 resizeDSC 9205 resizeDSC 9211 resizeDSC 9216 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744