ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 2/2561

 head

29 - 30  มีนาคม  2561 นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  คณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และผู้บริหารโรงเรียน  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 2/2561  ณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

DSC 9308 resizeDSC 9330 resizeDSC 9548 resizeDSC 9559 resizeDSC 9561 resizeDSC 9563 resizeDSC 9568 resizeDSC 9571 resizeDSC 9573 resizeDSC 9577 resizeDSC 9582 resizeDSC 9600 resizeDSC 9635 resizeDSC 9639 resizeDSC 9655 resizeDSC 9672 resizeDSC 9678 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744