ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

การประชุมปฏิบัติการขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

23 - 28 เมษายน  2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมปฏิบัติการขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีนายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องอินทนนท์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

head

DSC 1431 resizeDSC 1478 resizeDSC 1434 resizeDSC 1435 resizeDSC 1453 resizeDSC 1456 resizeDSC 1458 resizeDSC 1467 resizeDSC 1473 resizeDSC 1480 resizeDSC 1483 resizeDSC 1484 resizeDSC 1493 resizeDSC 1499 resizeDSC 1515 resizeDSC 1546 resizeDSC 1562 resizeDSC 1565 resizeDSC 1811 resizeDSC 1833 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744