ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมปฏิบัติการบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

head1

1  พฤษภาคม  2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียยงใหม่ เขต 6  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

DSC 1864 2 resizeDSC 1891 2 resizeDSC 1894 2 resizeDSC 1896 2 resizeDSC 1901 2 resizeDSC 1908 2 resizeDSC 1911 resizeDSC 1913 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744