ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดอบรมขยายผลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

วันที่ 5 - 7  พฤษภาคม  2561  นายประสิทธิ์ พรหมพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  เป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (รุ่นที่ 1)  โดยรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถาบันการสอนวิทยาศสตร์และเทคโนโลยีไปยังศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

--------ภาพอื่น ๆ Google drive--------------

 head-------

DSC 2238 resizeDSC 2242 resizeDSC 2249 resizeDSC 2251 resizeDSC 2254 resizeDSC 2256 resizeDSC 2258 resizeDSC 2259 resizeDSC 2260 resizeDSC 2262 resizeDSC 2263 resizeDSC 2264 resizeDSC 2265 resizeDSC 2266 resizeDSC 2268 resizeDSC 2269 resizeDSC 2270 resizeDSC 2271 resizeDSC 2272 resizeDSC 2273 resizeDSC 2274 resizeDSC 2275 resizeDSC 2276 resizeDSC 2281 resizeDSC 2282 resizeDSC 2283 resizeDSC 2288 resizeDSC 2291 resizeDSC 2293 resizeDSC 2295 resizeDSC 2296 resizeDSC 2399 resizeDSC 2404 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744