ผู้อำนวยการ

Untitled

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64ict61

Link ต่างๆ

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

ภาพบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 ตรวจรบ

-เอกสารโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561

-สัญญาจ้างโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561

สัญญาครูชัยเพียร-ร.ร.น้ำตกแม่กลาง

สัญญาครูทัศนีย์-รร.บ้านห้วยน้ำดิบ

สัญญาครูเทวานนท์ - ร.ร.บ้านนาฮ่อง

สัญญาครูธวัช - ร.ร.บ้านแม่ศึก

สัญญาครูปทุมพร - ร.ร.บ้านหาดนาค

สัญญาครูพฤนท์ - ร.ร.บ้านท่าหลุก

สัญญาครูพิชาญยุทธ-ร.ร.วัดพระบาท

สัญญาครูภาณิภัค - ร.ร.บ้านทัพ

สัญญาครูมนตรี- ร.ร.บ้านข่วงเปาใต้

สัญญาครูมาลี-รร.โรงวัว

สัญญาครูมุกดา-รร.แม่ปอน

สัญญาครูโยฮัน - ร.ร.บ้านแม่หงานหลวง

สัญญาครูวัลภา - ร.ร.บ้านแม่ปาน

สัญญาครูวิทยา-รร.นิยมไพรผาหมอน

สัญญาครูศรีพูล -ร.ร.บ้านหนองคัน

สัญญาครูสมควร-รร.บ้านแปะ

สัญญาครูสมเดช - ร.ร.ชุมชนบ้านท่าผา

สัญญาครูสมเพชร-รร.บ้านใหม่สารภี

สัญญาครูสายพิณ-ร.ร.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย

สัญญาครูสุภาพ - ร.ร.บ้านแม่สอย

สัญญาครูสุรางค์-รร.ห้วยทราย

สัญญาครูสุรีย์-รร.สบแจ่มฝั่งซ้าย

สัญญาครูอัมพร-รร.ทาลี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744