ผู้อำนวยการ

Untitled

Untitled3

ข่าวสารด้านการเงิน

 นย111

Untitled

ict64ict61

Link ต่างๆ

นบถอยหลง

ศน.ยา

เขต

 

ict6

 

 

นาฬิกา

สมาชิกออนไลน์

71527
TodayToday43
YesterdayYesterday242
This_WeekThis_Week934
This_MonthThis_Month2113
All daysAll days71527

ChiangmaiArea6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์รับบริจาค “กองทุน 10 บาท”

กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0 ณ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์รับบริจาค “กองทุน 10 บาท”
กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคกองทุนฯเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการในแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาค “กองทุน 10 บาท” กองทุนปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 มกราคม 2561 โดยมีช่องทางการบริจาคดังนี้
1.โรงเรียน สถานศึกษา หน่วงงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ชื่อบัญชี กองทุน
ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 501-099988-93 ภายในงานปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โอกาสเชียงใหม่ 4.0 ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ สำนักเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-998333 ต่อ 509 โทรสาร 053-998360 E-mail: chiangmai.go.th

 

http://www.era.chiangmaipao.go.th

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประกาศรับโอน(ย้าย)เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

การรับบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญโรงเรียนที่อยู่ในภาคเหนือ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดนตรีไทย100เปอร์เซนต์ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

ภาพกิจกรรมสำนักงานเขต

วันครู พ.ศ. 2561 (อำเภอจอมทอง)

16-01-2018 Hits:55 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันครู พ.ศ. 2561 (อำเภอจอมทอง) 16 มกราคม 2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6   ได้เข้าร่วมงานวันครู พ.ศ.2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจัดโดยสมาคมครูอำเภอจอมทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู สร้างความตระหนักให้สังคมรับรู้ถึงบทบาทของครู ส่งเสริมให้ประชาชน ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาเห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครู และเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมประชุม Video con…

29-12-2017 Hits:73 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

29 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ร่วมประชุม Video conference เรื่องการมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้นักเรียนไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) และหารือข้อราชการเร่งด่วนกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)   โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเขตพื้ืนที่ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ICT) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนนท์ ชั้น...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมคณะกรรมการจัดท…

25-12-2017 Hits:51 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

25 ธันวาคม 2560 นางสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบประชุมทางไกล Video conference ของสำนักงานเขตพืิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยใช้โปรแกรม Team Viewer for meeting  ณ  ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เพื่อเป็นการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้โดยสะดวก  และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมครูและบุคลา…

25-12-2017 Hits:50 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

  22 ธันวาคม  2560 นายสมพงศ์ พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    ณ โรเรียนบ้านแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ --- ภาพอื่น ๆ การประชุมมอบนโยบาย อำเภอจอมทอง,อำเภอแม่แจ่ม---<<<---คลิ๊กที่นี่  

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนอำเภอจอมท…

21-12-2017 Hits:58 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

21 ธันวาคม2560  นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนอำเภอจอมทอง  ซึ่งได้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางอำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมครูอำเภอจอมทองร่วมกับชมรมพลศึกษาและนันทนาการอำเภอจอมทอง เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนสนใจการกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมการจัดทำแผน…

19-12-2017 Hits:53 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

19 ธันวาคม 2560 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงาน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โดยมีนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744