ผู้อำนวยการ

Untitled

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

นาฬิกา

สมาชิกออนไลน์

122421
TodayToday21
YesterdayYesterday396
This_WeekThis_Week1914
This_MonthThis_Month7019
All daysAll days122421

ChiangmaiArea6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์รับบริจาค “กองทุน 10 บาท”

กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0 ณ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์รับบริจาค “กองทุน 10 บาท”
กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคกองทุนฯเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการในแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาค “กองทุน 10 บาท” กองทุนปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 มกราคม 2561 โดยมีช่องทางการบริจาคดังนี้
1.โรงเรียน สถานศึกษา หน่วงงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ชื่อบัญชี กองทุน
ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 501-099988-93 ภายในงานปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โอกาสเชียงใหม่ 4.0 ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ สำนักเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-998333 ต่อ 509 โทรสาร 053-998360 E-mail: chiangmai.go.th

 

http://www.era.chiangmaipao.go.th

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.เชียงใหม่ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดการโอนเงิน 20 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

--ประกาศสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่--

--ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่--

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

การรับบัตรข้าราชการ 16 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดการโอนเงิน 13  กรกฎาคม  2561

รายละเอียดการโอนเงิน [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

วีดีโอ การประชุมทางไกล "การซักซ้อมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยะฐานะตามหลักเกณฑ์ฯ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

ภาพกิจกรรมสำนักงานเขต

14กรกฎาคม2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบติการโร…

14-07-2018 Hits:45 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

14  กรกฎาคม  2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  (14-15 กรกฎาคม 2561)  ณ ห้องประชุมอินทนนท์  สพป.เชียงใหม่ เขต 6  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  

อ่านเพิ่มเติม

13กรกฎาคม2561บริหารจัดการขยะ

13-07-2018 Hits:30 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

13  กรกฎาคม  2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  และบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ทุกคนร่วมกิจกรรมบริหารจัดการขยะ  โดยนำขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป  นำมาคัดแยกประเภท เพื่อขาย ,แลกน้ำยาทำความสะอาด ,บริจาค ณ อาคารหอประชุม  สพป.เชียงใหม่ เขต 6  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหา…

02-07-2018 Hits:34 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

26  มิถุนายน  2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยนายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  ร่วมงานต่อต้านยาเสพติด "ไทยนิยม  ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" ณ โรงเรียนจอมทอง  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่   ,นายพิทูรย์  ปัญญาศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ณ   วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 3/2561

02-07-2018 Hits:39 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

22 มิถุนายน 2561 นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 3/2561  ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจติดตามอาหารกลางวันโรงเรียนศรีจอมทอง

12-06-2018 Hits:89 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

12  มิถุนายน  2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และนางอัมพร  ศักดิ์เพ็ญศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาออกตรวจและติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน  ณ โรงเรียนศรีจอมทอง  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.เชียงใหม่ รับการประเมิน ครั้งที่1

11-06-2018 Hits:106 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

11  มิถุนายน  2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  โดยมีคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล  นายประถม  เชื้อหมอ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   ,นายชูชาติ  ทรัพย์มาก  ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านบริหารงานบุคคล  และนายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นผู้ตรวจประเมิน ...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744