ผู้อำนวยการ

Untitled

Untitled3

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled

ict64ict61

Link ต่างๆ

 

Bic

แผน61

 

ศน.ยา

เขต

 

 

 

นาฬิกา

สมาชิกออนไลน์

77145
TodayToday60
YesterdayYesterday69
This_WeekThis_Week1292
This_MonthThis_Month3121
All daysAll days77145

ChiangmaiArea6

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

รายละเอียดการโอนเงิน 15 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดการโอนเงิน2-8กุมภาพันธ์2561

รายละเอียดการโอนเงินวันที่ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือภาษาที่ใช้ในหนังสือราชการ

อ่านเพิ่มเติม

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

การรับบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการประชุมผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

ภาพกิจกรรมสำนักงานเขต

สพป.เชียงใหม่เขต 6 ประชุมคณะกรรมการประเม…

15-02-2018 Hits:14 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

  15  กุมภาพันธ์  2561 นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6และคณะศึกษานิเทศก์  ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานให้แก่ ผู้บริหาร และครู ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาในอำเภอจอมทอง ซึ่งดำเนินงานเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2560 (สอบ NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ณ ห้องประชุมอินทนนท์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงใหม่เขต 6 ประชุมพิจารณาคำของบปร…

07-02-2018 Hits:24 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

7  กุมภาพันธ์  2561  นายพิทูรย์  ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6  และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้ประชุมพิจารณาคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน  ณ ห้องประชุมอินทนนท์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

คณะอาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาตรวจเยี…

07-02-2018 Hits:35 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

  4 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  ร่วมต้อนรับ คณะอาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O - NET ประจำปี 2560

03-02-2018 Hits:35 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

3  กุมภาพันธ์  2561   นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O - NET  ประจำปี 2560   ณ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง     โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ    โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ  โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79  และโรงเรียนบ้านปากทางท่าที่  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมคณะกรรมการติดต…

22-01-2018 Hits:55 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

22 มกราคม 2561 นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสาระสำคัญในการประชุมได้แก่ การวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา การอบรมและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการโรงเรียนในเขตพื้นที่โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศร…

22-01-2018 Hits:42 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

20มกราคม2561 นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พร้อมคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยทางโรงเรียนได้ทำการเปิดสอนพิเศษให้กับนักเรียนในวันหยุดราชการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744