ผู้อำนวยการ

Untitled

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64ict61

Link ต่างๆ

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

 

 

นาฬิกา

สมาชิกออนไลน์

101868
TodayToday308
YesterdayYesterday368
This_WeekThis_Week1028
This_MonthThis_Month6867
All daysAll days101868

ChiangmaiArea6

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ วันที่ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการป้องกันการทุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชั่น [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤษ์

อ่านเพิ่มเติม

การรับบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

ภาพกิจกรรมสำนักงานเขต

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดอบรมขยายผลโครงการ…

09-05-2018 Hits:82 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 - 7  พฤษภาคม  2561  นายประสิทธิ์ พรหมพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  เป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (รุ่นที่ 1)  โดยรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถาบันการสอนวิทยาศสตร์และเทคโนโลยีไปยังศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ --------ภาพอื่น...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สพป.เชีย…

08-05-2018 Hits:54 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

3  พฤษภาคม  2561  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในสังกัด "สพป.ชม.6 ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น ร่วมกันสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 โดยมีนายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานการประชุม  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และการประกาศปฏิญญาเขตสุจริต ณ ห้องประชุมอินทนนท์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมปฏิบัติการบ…

01-05-2018 Hits:64 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

  1  พฤษภาคม  2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียยงใหม่ เขต 6  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมปฏิบัติการขยายผลเพื่อสร้างความเ…

30-04-2018 Hits:49 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

23 - 28 เมษายน  2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมปฏิบัติการขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีนายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องอินทนนท์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมสืบสานประเพณีสงก…

23-04-2018 Hits:81 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

19 เมษายน 2560  นายพิทูรย์  ปัญญาศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นำผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รดน้ำ ดำหัว นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ---------ดูภาพอื่นเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่-----------

อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมสืบสานประเพณีสงก…

19-04-2018 Hits:71 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

15 เมษายน 2561 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่  สมาคมครูอำเภอจอมทอง  ชมรมครูพลศึกษาอำเภอจอมทอง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (แห่ไม้ค้ำโพธิ์) ณ  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ -----คลิ๊กที่นี่เพื่อดูภาพอื่น------      

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744